PROSJEKTARBEID
 
 
  1. -er en fasett med oppgaver som må løses og følges opp, og oppgavene kan være svært så forskjellige avhengig av fagområde.

  2. -men uavhengig av fagområdet så er metodikken stort sett den samme og ønske om et vellykket resultat er felles.


Vi kan bidra i alle faser av av et prosjekt:

  1. -prosjektidentifisering og definisjon

  2. -forberedelser og tilrettelegging

  3. - gjennomføring / oppfølging og framdrift / kvalitetssikring / avviksbehandling / rapportering

  4. - etterarbeid og kontroll

PROSJEKTARBEID
Adgang forbudt
Dokumentasjon, kvalitetssikring og prosjektoppfølging.

Borgen Prosjektarbeid

Postboks 30

3251 Larvik


Tlf. 950 35 751